Khách hàng nổi bật

Một số khách hàng nổi bật của Bách Việt:

 

1. Công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng dầu gội đầu Sunsilk

- Công việc: Điều tra hàng giả.

2. Công ty Suzuki Việt Nam

- Công việc: Giám sát (bí mật) các đại lý về việc tuân thủ các chính sách của công ty.

3. Công ty Diana Việt Nam (băng vệ sinh phụ nữ)

- Công việc : Điều tra hàng giả hàng nhái.

4. Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận, nhãn hàng đầu máy Karaoke Ariang

- Công việc: Điều tra hàng giả.

5. Tổng công ty Saigon Gas

- Công việc: Điều tra hàng giả.

6. Công ty cà phê Trung Nguyên

- Công việc: Điều tra trộm cắp nội bộ.

Cùng hơn 5000 khách hàng khác là các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và các cá nhân là người Việt Nam, Việt kiều, người nước ngoài trong suốt hơn 10 năm hoạt động của Bách Việt.

phone