DỊCH VỤ

 • THEO DÕI - GIÁM SÁT

  Đây là hoạt động theo dõi, ghi nhận và tổng hợp lại những hoạt động, quan hệ của một người nào đó thành tài liệu để báo cáo cho khách hàng.

  Xem chi tiết

 • XÁC MINH NHÂN THÂN

  Xác minh nhân thân của một người là việc thu thập những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến người đó để làm sáng tỏ những yêu cầu của khách hàng. Mục đích của việc xác minh là làm thỏa mãn những nghi vấn của khách hàng về một con người hoặc một sự việc nào đó.

  Xem chi tiết

 • TÌM NGƯỜI THẤT LẠC BỎ TRỐN

  Là hoạt động thu thập tin tức về một người nhằm tìm ra người đó hiện giờ đang ở đâu và làm gì.

  Xem chi tiết

 • ĐIỀU TRA TRỘM CẮP NỘI BỘ

  Trộm cắp nội bộ là một vụ trộm mà thủ phạm chính là những người quen biết gây ra ( người trong nội bộ công ty, người giúp việc trong gia đình)

  Xem chi tiết

 • ĐIỀU TRA GIÚP CTY BẢO HIỂM

  Điều tra giúp công ty bảo hiểm là điều tra khách hàng của các công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi cho các công ty đó.

  Xem chi tiết

 • ĐIỀU TRA GIÚP VP LUẬT SƯ

  Là hoạt động điều tra nhằm phục vụ cho những luật sư trong quá trình bào chữa.

  Xem chi tiết

 • ĐIỀU TRA GIÚP AN NINH CTY

  Là hoạt động điều tra nhằm phục vụ cho những công ty, những tập đoàn lớn có nhu cầu cần thiết xây dựng cho mình một chế độ an ninh vững chắc.

  Xem chi tiết

Trang:
phone