Điều tra đối tác làm ăn, đối thủ cạnh tranh

 

Học thuyết quản lý chỉ ra rằng các công ty luôn luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, cần phải được phân tích tổng thể và tìm cách đối phó. Nếu bạn đang nghi ngại trong việc hợp tác với đối tác kinh doanh, hoặc cần biết thông tin nhiều hơn về đối thủ kinh doanh của mình thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn có được những thông tin chính xác và bí mật.

Nội dung:
– Phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty
– Phân tích chiến lược của các đối thủ cạnh tranh
– Xác định các mục tiêu của đối thủ cạnh tranh
– Thiết kế hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh
– Điều tra tình hình tài chính của đối tác, đối thủ cạnh tranh
– Báo cáo những bài viết, tư liệu về đối tác, đối thủ cạnh tranh từ quá khứ đến hiện tại.

phone