Cài đặt phần mềm theo dõi điện thoại

 

Cài đặt theo dõi điện thoại là cài 'một phần mềm chuyên dụng' vào máy điện thoại của đối tượng mà mình cần theo dõi, kiểm soát.

Khách hàng sẽ kiểm soát được những việc sau đây:

1. Biết được số điện thoại của tất cả các cuộc gọi đi, gọi đến; nội dung của những cuộc gọi đó.

2.  Biết được số điện thoại của tất cả các tin nhắn gửi đi, gửi đến; nội dung của những tin nhắn đó. 

3. Thu âm và nghe được từ xa toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện, đàm thoại của đối tượng với những người xung quanh thông qua cuộc gọi của mình vào máy đối tượng mà máy của đối tượng không hề phát tín hiệu.

4. Định vị vị trí hiện tại của đối tượng.

Khách hàng sẽ biết được những thông tin trên (1, 2 và 4) thông qua mail của mình, bằng cách tự kiểm tra bất cứ lúc nào.

phone